BACCARA IR PUNTO BANKO. BACCARAT IR PUNTO BANCO

Baccara (bakara) – tai kazino lošimas, kur statomos didžiausios sumos. Jis atsirado Italijoje dar viduramžiais. Baccara yra ir casino online. Baccara atkeliavo į Prancuziją ir ten tapo aristokratijos lošimu. Tai ne tik James Bond’o, bet ir tikrųjų prakilnybių lošimas, ir jis lošiamas daugiau privačiose salonuose, atsiskyrus, nei viešai. Baccara mėgstamas pirmiausiai tų, kurie lošia ir stato dideles sumas savęs nevaržydami. Neretai vieninteliu kortų rinkiniu išlošiami ar pralošiami milijonai dolerių ar eurų. Šiandieną baccara visų pirma lošiamas rinktiniuose Europos kazino,tarkime, baden badene ir Monte Karle.

Baccarat (su netariama”t”), dar žinoma ir kaip punto banco, – tai supaprastinta šio lošimo versija, kilusi iš Didžiosios Britanijos. Čia šis lošimas dažniau vadinamas punto banco, o pavadinimas baccarat vartojamas JAV. Jeigu Jūs domina nuotoliniai lošimai Jūs galite lošti baccarat žaidimą ir ktus sėkmės žaidimus internetiniuose kazino (angl.: online casino) sąraša siūlančių šį žaidimą kazino rasite čia: Geriausi Kazino Internete

Baccara – Europoje Pamėgtas Sėkmės Žaidimas

Baccara labai populiarus Europos kazino, taip pat ir kazino internete. Itin populiarus Vokietijoje bei Prancūzijoje. Įprasta, kad ir mažiausioa statytina suma lošiant baccara yra aukšta. Vargu ar rastum sėkmės žaidimą, kur statoma mažiausiai 100 €, o štai 1000 € -kas kita. Dideli baccara stalai paprastai stovi atskirose patalpose, ir ten įžengia tik tie, kurie lošia. Prie vieno stalo lošėjams yra 14 vietų, bet jei Jūs žaiosite internetiniame kazino baccarat ,tai ten vietų skaičius neribojamas ir statymai yra nuo 1€ iki 10 000 eurų. Taigi lošiant ne nuotoliniu būdu o kazino salėje ,lošėjai ir krupjė susėda aplink stalą. Kiekviena lošėjo vieta turi savo niumerį. Kiti čia esantys lošėjai stovi.

Baccarat Live casino online

Lošiami šeši ratai. Krupjė turi ilgus semtuvus, kuriais stumdo per stalą žetonus. Kad ir kiek lošia žmonių, visada imamos tik dvi kortų imtys. Vienas lošėjas atlieka banko vaidmenį ir turi vieną kortų imtį, kiti stato už kitą imtį.

Žaidžiant daugelį sėkmės žaidimų, lošimo namai vykdo banko funkcijas ir išmoka laimėjimus bei jiems atitenka pralošti indėliai. Lošiant baccara, yra priešingai – banko vaidmenį iš eilės atlieka patys lošėjai.

Lošėjas, kuriam atėjo eilė perimti banką, stato sumą, iš kurios išmokami visi laimėjimai. Jie yra paprastojo šanso dydžio. Kitų įnašų suma neturi būti didesnė už šią. Praloštus statymo įnašus surenka krupjė ir išmoka tam, kuris laikė banką, atskaičiuodamas 5 procentų mokestį kazino. ” Bankininkas”, be to , dar dalija kortas. Dėl šios aplinkybės, kad lošėjai perima banko vaidmenį ir imasi apmokėti laimėjimus, baccara yra turtingųjų lošimas.

Krupjė užduotis – vadovauti lošimui, išmokėti laimėjimus iš „bankininko” įneštos sumos, jo vardu surinkti kitų lošėjų praloštus indėlius ir maišyti kortas. Krupjė galima pasiklausti patarimo. Paprašęs patarimo, lošėjas turi juo vadovautis.

Akys

Kortos nuo 2 iki 9 turi savo nominaliąją vertę, tūzai turi vieną akį (tašką), dešimtakės ir paveikslinės kortos – nulio vertę. Padalijama po dvi kortas „bankininkui” ir lošėjui. Verčių suma – tai akių skaičius. Tačiau jei suma yra 10 ar daugiau, tada taškų skaičius yra toks, koks paskutinysis skaičius, taigi 10 suma laikoma nuliu, 14 atitinkamai 4. Taigi mažiausia galima galutinė suma yra nulis, didžiausia – 9. Išlošia imtis, kurios taškų skaičius artimiausias devyniems.

Baccara Lošimo Eiga

Lošimo tikslas – su dviem, daugiausiai trimis kortomis surinkti akių skaičių, artimiausiią devyniems, didžiausiam galimam akių skaičiui. Lošėjo tikslas – išlošti banko pinigus, numušant „bankininko” kortą.

Krupjė, išmaišęs kortas, paprašo vieno lošėjo perskirti malką, ir šis į ją įkiša švarią kortelę. Kita tokia švari kortelė prieš dedant kortas į slankiklį (sabot – „klumpė”) įkišama maždaug ties 15 korta. „Klumpė” perduodama tam lošėjui, kuris perėmė banką ir dabar dalija kortas.Kai pasirodo neutrali kortelė, kortos paduodamos krupjė, ir šis jas sumaišo iš naujo.

Prieš lošimą „bankininkas” stato pradžios įnašą, vadinama banku (banque arba banco). tai gali būti bet kokia suma, didesnė už stalui nustatytą minimumą, viršutinės statytinos sumos nėra. Banką reprezentuojantys žetonai padedami prieš krupjė.

Kiti lošėjai (ponte arba punto) gali statyti prieš banką iki bendros sumos dydžio. Lošėjai paskelbia, kokią sumą jie statys. Jeigu kuris iš jų nori statyti tokią pačią sumą kaip ir bankas, garsiai pasako : „banco solo”. Jei „banko solo” paskelbia keli lošėjai, pirmenybę turi tas , kuris sėdi pirmas”bankininkui” iš dešinės, vadinamas prime right. Be to, sėdintys lošėjai turi pirmenybę prieš stovinčius.

Kai pasakoma: „banco avec la table“, tai reiškia, jog įnašas lygus pusei banko statytos sumos. Jei lošėjas „banco solo“ ar „banco avec la table“ pralošia, lošiant su kita imtimi, jis gauna pirmenybę prieš sėdintįjį „bankininkui“ iš dešinės (banco suivi).

Kai tik baigiama statyti, „bankininkas“ (banco) padeda keturias užverstas kortas. Lošėjas (ponte), kuris statė didžiausią sumą, gauna pirmąją ir trečiąją, krupjė – antrąją ir ketvirtąją kortas.

Pažiūrėjęs į savo kortas, lošėjas nusprendžia, kaip loš. Tai priklauso nuo surinktų akių skaičiaus.

Surinkęs nuo nulio iki keturių akių, jis ima trečią kortą, kuri duodama atidengta ; surinkus penkias akis, imti trečią kortą ar ne – laisva valia; o surinkęs šešias ar septynias, lošėjas palieka taip kaip yra. Aštuonios ir devynios akys vadinamos natural ir tuoj pat atidengiamos. Bet kuris akių skaičius nuo nulio iki penkių vadinamas baccara.

Kai lošėjas turi aštuonias ar devynias akis, „bankininkas“, nepriklausomai nuo turimų akių skaičiaus, trečiuos kortos imti negali kai akių skaičius kitoks, lošėjas paklūsta taisyklėms imti trečiąją kortą.

Taškų sumaVeiksmas
0, 1, 2, 3, 4imama trečioji korta
5trečiąją kortą imti neprivaloma
6, 7jokių veiksmų – lieka, kaip buvę
8, 9turimos rankoje kortos tuoj pat atidengiamos
BŪTINI LOŠĖJO VEIKSMAI GAVUS PIRMĄSIAS DVI KORTAS
„Bankininko“ surinkti taškaiTrečioji lošėjo korta„Bankininko“ veiksmai
38neima
3kitos, išskyrus 8ima
42, 3, 4, 5, 6, 7ima
40, 1, 8, 9neima
50, 1, 2, 3, 8, 9neima
54, 5, 6, 7ima
60, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9neima
66, 7ima
70, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9neima
8, 9Lošėjas neimaneima
PRIVALOMI „BANKININKO“ VEIKSMAI LOŠĖJUI PAĖMUS TREČIĄJĄ KORTĄ

Pagal lošėjo veiksmus „bankininkas“ apsisprendžia, ar ims trečiąją kortą, ar ne. Jeigu jis neturi nei aštuonių, nei devynių akių, privalo daryti tą patį , ką ir lošėjas.

Penkias akis turintis „bankininkas“ privalo imti trečiąją kortą. Jei lošėjas ją paėmė, „bankininko“ apsisprendimas priklausys nuo jo turimos kortos ir nuo trečiosios lošėjo kortos.

Jei lošėjas nepasižiūrėjas paima trečią kortą, nors jis turėjo susilaikyti, šios vertė priskaičiuojama prie jau turimų akių, dėl to geresnioji imtis gali pralošti.

Kai kurie kazino nei „bankininko“, nei banco solo lošiančio lošėjo šios trečiosios kortos taisyklės laikytis neįpareigoja. Taip šie turi daugiau laisvės rinktis, kaip lošti.

Banką perimantis lošėjas turi sumokėti visą jo vertę. Jeigu nė vienas su esamu banku nesutinka, šis perleidžiamas tam, kuris pasiūlo daugiausia.

Kai lošiant baccara laimi „bankininkas“, kazino pasiima penkis procentus mokesčio. Lošiant punto banco (baccarat), pralošti lošėjų įnašai atitenka kazino.

Išlošia lošėjas, surinkęs akių skaičių, artimiausią 9. Esant lygiosioms tarp lošėjo ir „bankininko“, lošimas pakartojamas. Jei išlošia lošėjas, išmokamos paprastojo šanso sumos. Jei laimi „bankininkas“, krupjė surenka praloštus lošėjų indėlius, pasilieka 5 procentų mokestį kazino, o likusius atiduoda lošėjui, laikiusiam banką.

Laimėjęs „bankininkas“ gali rinktis, ar ir toliau laikys banką, ar ne, bet pralošęs jis turi banką perleisti lošėjui iš dešinės. laikyti banką, jei jį jau turi, apsimoka, nes banko 1,17 procento pranašumas, taikomas prieš laikantįjį banką, yra žemesnis nei 1,23 procento pranašumas prieš lošėją

.

Baccarat Ir Punto Banco

Baccarat ir punto banco lošiami prie mažesnių stalų nei baccara ir greičiau. Minimalus įnašas – 5 JAV $ (€).

Kazino laiko banką, išmoka laimėjimus ir paima į savo kasą praloštus indėlius. Amerikos kazino krupjė vaidmenį paeiliui perima lošėjai, lošiant punto banco – kazino.

Lošiant vartojami nuo keturių iki aštuonių kortų rinkinių, be to , lošiama su community kortomis (visi lošėjai stato už tą pačią imtį). Akių rinkimo ir kortų ėmimo taisyklės – tos pačios kaip ir lošiant baccara.

Lošėjai turi tris galimybes statyti : už banką (kazino), už lošėją ir už lygiąsias tarp jų. Kvota lygiosioms nėra pastovi, bet paprastai ji yra 8 su 1. Vis dėlto, esant dideliam lošimo namų pranašumui, už jas statyti neverta.

Lošimo pradžioje krupjė sumaišo kortas ir duoda vienam lošėjui jas perskirti, paskui padeda į vežimėlį. Visiems lošėjams baigus statyti,jis padalija keturias užverstas kortas. lošėjo kortos padedamos į laukelį „Punto“, banko kortos – į „Banco“. Lošėjas pagal aplinkybes ima trečią kortą. Kai tampa aišku, kiek jis surinko akių, palyginama pagal taisykles su banko korta. Jei lygiosios, tai nepralošia nei lošėjas(punto), nei bankas (banco), o tiems, kas statė už lygiąsias , išmokami laimėjimai. Jei išlošia „bankininkas“, laimėję indėliai apmokami kaip paprastas šansas, išskaičiuojant 5 procentus mokesčio, o tai yra kvota 19 su 20.

Bacarat – tai lošimas iš didelių pinigų („Big money game) Amerikos kazino. Per keletą minučių išlošiamos arba prarandamos didžiulės sumos.

Baccara – taškai nuo nulio iki penkių.Natural – surinktos aštuonios ar devynios akys.
Banco – lošėjas,laikantis banką.Ponte –viena lošiančiųjų pusė – lošėjai ( kita – bankas).
Banco solos – lošėjas, statantis viso banko dydžio įnašą.Prime right – lošėjas „bankininkui iš dešinės.
Banque – bankas.Punto – vienu metu lošiantys lošėjai.
Cagnotte – komisiniai pinigaiSabot (slankiklis, „klumpė“, „batas“) – dėžutė, į lurią padedamos išmaišytos kortos ir iš kurio jos dalijamos.
Egalite – lygiosios.
BACCARA IR BACCARAT DALYKINIAI POSAKIAI