BLACK JACK ŽAIDIMO TAISYKLĖS

BLACK JACK (Blek Džekas) kilo iš kortų lošimo „akis” („dvidešimt vienas”, ” twenty-one” arba „pontoon”) ir jį galima palyginti su lošimu 17 ir 4. Šis lošimas kazino labai mėgstamas, neslošėjai gali ne vien tiktai pasikliauti savo laime, bet ir laimėjimą įtakotisumania lošimo taktika. moduliacijos kompiuteriu parodė, kad taikant tam tikras lošimo strategijas, lošėjo šansai laimėti nusveria banko galimybes. Tam lošėjas turi apskaičiuoti, koks jo veiksmas kiekvienai išdalytų kortų kombinacijai yra optimaliausias. jei jis tai sugeba, turi geresnes laimėjimo galimybes.

Black jack

BLACK JACK LOŠIMAS SU KRUPJĖ

Black Jack žaidžiant su krupje, kuris čia vadinamas dealer. Lošimo tikslas – paimti kuo daugiau kortų, kol bus kirstas krupjė kortų rinkinys, bet surinkti ne daugiau kaip 21 akį. Black jack lošiamas keliais kortų rinkiniais, daugiausia šešiais, po 52 standartines kortas, taigi su 312 kortų. tačiau lošimų skaičius neturi didesnės įtakos pačiam lošimui.

Kazino

Black jack lošiamas prie pusiau apvalaus stalo su krupje. Šis išmaišo ir padalina kortas, išmoka laimėjimus ir surenka, kas pralošta. prie stalo lošėjams yra septynios vietos. Tačiau vienas lošėjas vienu metu gali lošti ir keliais kortų rinkiniais, kurių kiekvienas laikomas atskiru lošimu. kai kuriose kazino kortos maišomos mašinomis, bet dažniausiai tai daroma rankomis. Kortos sumaišius, krupjė paprašo vieną lošėją, kad tas , įkišdamas į kortų malką kortelę (neutralia kortą), ją perskirtų. Kliudant tiems, kurie imasi kortas skaičiuoti, iš malkos paimama viena arba daugiau kortų ir padedama į šalį (sudeginama, killed) lošėjams kortų liesti neleidžiama.

Prieš nagrinėjant Black Jack, reikia paminėti, kad yra nemažai šio žaidimo variacijų su tam tikrais skirtumais. Pradedant, lošti, lošėjai stato įnašus. Paskui krupjė dalija kortas pagal laikrodžio rodyklę – iš pradžių kiekvienam lošėjui po vieną atverstą, paskui vieną sau užverstą, po kurios dar po antra atverstą kiekvienam lošėjui ir sau. (Tačiau Europoje taisyklės šiek tiek skiriasi ir krupjė sau padalina tik vieną kortą atversta o lošėjams po dvi atversat kortas.) Prieš lošdami toliau, kiekvienas palygina savo turimų akių sumą su potencialiomis krupjė kortų rinkinio akimis. Tikslas – surinkti daugiau akių nei turi krupjė, bet ne daugiau nei 21. Visas menas – apskaičiuoti tikimybę, remiantis atverstomis kortomis.

AKYS

Lošėjų akių (taškų) suma gaunama iš atskirų kortų verčių. Kortos nuo 2 iki 10 turi savo nominaliąją vertę, paveikslinės kortos turi 10 taškų, tuzai 1 ar 11, priklausomai nuo lošėjo pageidavimo.

Black Jack ( didžiausiia vienam lošėjui išdalytų kortų vertė) yra tuzas ir kokia nors kita korta, turinti 10 taškų vertę. Black jack galima surinkti tik su dviem pirmosiomis kortomis.

KAIP STATOMA

Lošėjai gali statyti ant tiek laukelių, kiek nori. Jie gali rinktis: lošti už save (ranka) arba (Europoje ir kai kuriuose kituose kraštuose) statyti už kito lošėjo kortų rinkinį (box). Taip elgtis naujokui – visiškai ne pro šalį.

Antruoju atveju lošėjas stato šalia pirminio statymo. Pirmasis lošėjas yra visiškai nepriklausomas. Jei rinkinys dalijamas, lošėjas, statantis už kito lošėjo kortų rinkinį, neprivalo įnešti antrą kartą, bet jam leidžiama pareikšti, kurioms kortoms taikytinas jo statymas. Atitinkamai jis neprivalo dvigubinti, kai dvigubinama.

BLACK JACK LOŠIMO EIGA

Pastatęs į laukelius, kiekvienas lošėjas gauna po dvi atverstas kortas. Krupje taip pat gauna dvi kortas, iš kurių atversta tik viena (up – card), tuo tarpu kai kita (hole card) lieka užversta (Europietiškoje versijoje krupjė sau pasideda tik viena kortą ,kuri yra atversta ir kitas kortas sau renka tik po žaidėju priimtu sprendimų dėl lošimo).

Įvertinę gautų kortų ir krupjė atverstosios kortos vertę, lošėjai turi įvairių galimybių.

Black Jack
Black Jack

Rinktis lošimą : viršuje iliustracijoje parodyta keletas pasirinkimo galimybių.
Suilaikyti (žalias žetonas). daugiau kortų neimama.
Imti kortą (šviesiai violetinis žetonas). Imama dar viena ar keletas kortų,norint padidinti akių skaičių. Įvairiuose šalyse to prašoma skirtingai: JAV įprasta kortos pageidaujant pabelsti į stalą, o jos atsisakant (pasiuojant) pamojuoti ranka; Didžiojoje Britanijoje krupje paklausia iš eilės kiekvieno lošėjo, ar nereikalaujama kitos kortos, o šis paprastai arba patvirtina, arba atsisako. Iškilus nesusipratimų, lošėjas turėtų kreiptis į stalo vyresnįjį.
Dalyti savo kortas (splitting) (raudonas žetonas). Paprastai dalijama, kai pirmosios dvikortos yra tos pačios vertės, paveikslinės arba su skaičiais. Lošėjas dalija savo rinkinį, ant statymui skirto laukelio krašto padėdamas antrąjį įnašą. Jei yra tūzai, jis gauna tik po dar vieną kortą, visais kitais atvejais – kiekvienam rinkiniui gali gauti jų keletą. kai kurie kazino leidžia, kad dalytos kortos būtų dalijamos ir toliau. dalyta kortų imtis gali, žinoma, surinkti 21 akį, bet tai nelaikoma Black jack.
Padvigubinti (doubling) (mėlyni žetonai). Esant tam tikroms sąlygoms, lošėjas gali padvigubinti savo pirminį įnašą. Nors sakoma „padvigubinti”, įnašo dvigubinti neprivaloma, lygiai taip pat jis gali statyti papildomai pirminio įnašo dydžio sumą.

BLACK JACK GALIMYBĖ PADVIGUBINTI

Galimybė padvigubinti paprastai ribojama pirmosiomis dviem kortomis, ir lošėjui tuo atveju leidžiama paimti po vieną kortą kiekvienam kortų rinkiniui. Dvigubinama už pirmojo įnašo padedant antrą žetoną. Laimeję statyti įnašai apmokami pagal paprastąją kvotą. Dėl dvigubinimo taisyklių reiktų pasiteirauti, nes kiekviename kazino jos gali būti vis kitokios.

Jei vieno kortų rinkinio taškų daugiau nei 21, lošėjas pralaimėjo ir krupjė nuima kortas. Jeigu ir jis surenka daugiau kaip 21 akį, lošėjas pralošia vis tiek, ir tai nevertinama kaip lygiosios tarp lošėjo ir krupjė (stand off).

Lošėjas neima daugiau kortų tada, kai mano, kad savo rinkiniu gali laimėti prieš krupjė. Visiems lošėjams pareiškus, kad jie daugiau kortų neima, krupjė lošia savo rinkiniu ir atidengia savo užvertą kortą.

Taisyklėmis nustatoma, ką krupje turi daryti – tai priklauso nuo jo surinktų akių skaičiaus. Jeigujų turi 17 ar daugiau, jis negali imti daugiau kortų, jei turi 16 ar mažiau, turi imti kortas tol, kol surinks 17 ar daugiau akių. Jeigu surinko daugiau nei 21 akį, bankas pralaimi, ir apmokami laimėję statymai.

Kai krupjė turi mažiau nei 21 akį, išmokami laimėjimai lošėjams, surinkusiems daugiau akių, o kai lygiosios , nesvarbu ar tai Black jack, ar kitas akių skaičius, lošėjo statymas išlieka, – jis gali jį atsiimti arba keisti.

kai lošėjas turi Black Jack ir kai aišku, kad krupjė jo turėti negali (atverstosios kortos vertė nuo 2 iki 9), lošėjui išmokama išlošta suma ir jo kortos pašalinamos prieš kitiems lošėjams toliau imant kortas.

Kai būna kitaip – lošėjas turi Black jack, bet krupjė atvertoji korta yra tūzas arba 10 akių korta, lošėjui, turinčiam Black jack, reikia palaukti, kol baigia lošti visi. Tai būtina, nes krupjė taip pat gali surinkti Black jack, kaip ir tas lošėjas, ir gali būti lygiosios.

BLACK JACK LAIMĖJIMŲ KVOTOS

Išloštos sumos apskaičiuojamos pagal lošėjo kortų rinkinio vertę priklausomai nuo krupjė surinktų akių skaičiaus. Jei kuris nors lošėjas turi Black Jack ir laimi prieš krupjė, laimėjimų kvota – 3 su 2. jei išlošimas paprastas, išmokama statymo dydžio suma, lygiosios su krupjė reikalauja palikti statyta sumą.

Lošėjui apsidraudus nuo krupjė Black Jack, draudimosi statymo kvota yra 2 su 1.

DRAUDIMAS

Kai krupjė pirmoji korta yra tūzas, jis paklausia lošėjų, ar šie nenori apsidrausti. Tai yra papildomas statymas, pusė pirminio statymo dydžio, apsidraudžiant nuo rizikos, jog krupjė turės Black jack. Jei šis iš tikrųjų turi Black Jack, pirminis statymas pralošiamas, bet draudimo įnašas išmokamas pagal kvotą 2 su 1. Jei krupjė Black Jack neturi, draudimas pralošiamas, bet pirminis įnašas laimi 3 su 2. Nepriklausomai nuo to, koks krupjė kortų rinkinys, lošėjas visados išlošia savo statyto įnašo dydžio sumą, paprastą šansą.

Jei lošėjas pageidauja draudimo, daugelis kazino tuoj pat išmoka paprastojo statymo sumą. Reikalauti draudimo iš principo nepatartina, nes krupjė Black Jack šansai yra mažesni negu jo šansai surinkti kitokį akių skaičių.

BLACK JACK PAPILDOMOS LAŽYBOS

Kai kurie kazino leidžia statyti papildomai.

Kapituliacija (surrender Black jack). Pamatęs, kad jo imtis bloga, lošėjas gali atiduoti pusę savo statytos sumos. Jo kortos tą sykį nelošia, pusę statytos sumos krupje paima. jeigu jis turi Black Jack, žinoma pralošiamas visas įnašas (kai pas krupje yra pirma atversta korta tuzas kapituliacija negalima).

Daugiau ar mažiau nei 13. Paprasčiausiai lažinamasi, ar pirmosios dvi kortos bus daugiau, ar mažiau nei 13. Šis papildomas statymas pralošia, kai akių skaičius būna lygiai 13 arba kai lošėjas neatspėja ar bus daugiau už 13 ar mažiau už 13, taip pat galima spėti ,kad bus būtent 13. Šiuo atveju statoma kartu su pirminiu įnašu. paties lošimo tos lažybos neįtakoja.

Pakartojimas (multiple action blackjack). Lošėjas trimis lošimams pasilieka tą patį kortų rinkinį, krupjė — tą pačią atverstą kortą. Abi pirmosios kortos išdalijamos kaip paprastai ir lošėjas gali prie tų dviejų kortų imti kitą. Krupjė taip pat veikia pagal įprastas taisykles. Taip lošiant geras kortų rinkinys turi gerus šansus išlošti tris kartus ir, priešingai, blogas kortų rinkinys gali tris kartus iš eilės pralošti.

Trys septynakės (three 7 s). Statoma už tai, kad bus gautos trys septynakės, ir statoma kartu su pirmuoju įnašu.

Noredami išbandyti sėkmę Black Jack žaidime registruokitės Geriausi Kazino Internete siūlomuose kazino ir gaukite puikes premijas ir nemokamus sukimus lošimo automatų žaidimuose. Taikomos taisyklės ir sąlygos.