CRAPS (KREPSAS). LOŠIMAI KAULIUKAIS.

Craps (krepsas) – gyviausias kazino sėkmės žaidimas, greitas ir uždegantis lošimas kauliukais. Lošėjai šūkauja, džiūgauja ir mosikuoja rankom. Metantieji rūpestingai purto kauliukus, stengdamiesi paveikti savo laimę, pučia į juos, šūkauja jiems, trokšdami, kad iškristų reikiami skaičiai, tuo tarpu kai krupjė be perstojo komentuoja lošimą. Tablo sudėtingas, vartojami tam tikri posakiai, todėl naujokui šis lošimas atrodo painus. Tačiau vėliau, perpratus pagrindinius principus, jis pasidaro paprastas. Craps labai populiarus ne tik todėl, kad jį linksma lošti, bet ir todėl, jog yra labai daug šansų laimėti. Banko pranašumas atskirais atvejais mažesnis nei vienas procentas. Išbandyti craps žaidimą ar kitus sėkmės žaidimus galite užsiregistravę inrenetiniame kazino. Išsirinkti jums tinkama online casino galite pateiktame sąraše : Geriausi kazino internete

Craps lošimas prie didelio keturkampio stalo su paaukštintais šonais

Craps stalas , maždaug biliardo dydžio. Prie vieno stalo gali lošti 24 žmonės, kurie aplink jį stovi arba susėda. Stalo pakraštyje išskobtos išėmos lošėjų žetonams. Paaukštinti siauri stalo galai uždengti piramydės formos iškyšomis, nuo kurių tenlink metami kauliukai atšoka ir taip būna sunkiau atspėti, kiek iškris. Prie ilgų paaukštintų šonų pritvirtinti veidrodžiai. Ant tablo – dar vienas identiškas planas su statymo laukeliais.

Craps vadovauja du krupjė, taip pat ir trečias žmogus, lošimo koordinatorius, vadinamas stickmas, bei stalo vyresnysis, dar vadinamas boxman. Kiekvienas krupjė, kontroliuoja statymus jo gale, išdėlioja lošėjų įnašus ir išmoka išloštas sumas. koordinatorius koordinuoja lošimą, pastumdamas ilga lazda kauliukus lošėjams, ir padeda žetonus, kai statoma ant hardways ar propositions bei viduryje stalo. Stalo vyresnysis sėdi tarp abiejų krupjė, jo uždavinys – aiškintis gynčytinus atvejus.

Lošima labai tiksliais perregimais kauliukais, kurių kampai nesuapvalinti. Juose pažymėtos akys nuo vienos iki šešių įprastine tvarka. Lošiama dviem kauliukais, o taškų tiek, kokia būna viršutinių akių suma.

Lošėjai meta paeiliui. Metantysis vadinamas shooter. Jis stovi prie stalo galo ir iš koordinatoriaus gauna keletą kauliukų, iš kurių pasirenka du. Pirmiausia metantysis stato arba ant „Pass line” (dar vadinamas laimėjimo linija), arba ant „Don’t paas bar”(nelaimėjimo linija).

Pirmasis lošėjo metimas vadinamas come aut roll. Abu kauliukus reikia mesti iš kart į paaukštintą priešingą stalo galą. Kiekvienas meta tol, kol jo metimas pralošia. Tada meta lošėjas, esantis metusiajam iš kairės. Šis gali atsisakyti, tada meta stovintysis jam iš kairės.

Metant kauliukus, kiti lošėjai neturėtų kaišioti rankų į stalo erdvę. Griežtai draudžiama metančiajam kaip nors kliudyti. Jeigu Jūs norite statyti tuo momentu, kai lošėjas ruošiasi mesti kauliuką, paprasčiausiai padėkite žetoną prieš save ir garsiai pasakykite, kur norite statyti, krupjė pasirupins, kur pastatyti teisingai.

Craps Live Casino

Craps žaidimo akių skaičius

Lošėjai lažinasi, kiek metantysis išmes akių. Standartiškai lažinamasi iš winning score (išlošimas) arba loosing score (pralošimas). Skaičiai 7 ir 11 yra winning scores ir vadinami natural, skaičiai 2, 3 ir 12 yra loosing scores ir vadinami craps (niekai). Kiekvienu kitu metimu (taigi 4, 5, 6, 8, 9 ar 10) nustatomos surinktos, atraminės, akys.

kai su pirmuoju metimu (come out roll) nustatomos surinktos akys (atraminiai taškai), metama toliau ir mėginama pakartotinai išmesti atraminius taškus. Jei tai pasiseka padaryti pirmiau nei iškrinta 7, akys surinktos. Tai yra išlošimas, stačiusieji ant ” Pass line” ( laimėjimo linijos ) išlošia, o stačiusieji ant „Don’t pass line” – pralošia. Tačiau jei 7 iškrinta anksčiau nei su pirmuoju metimu nustatytas akių skaičius, tai jau yra loosing score. Tuo atveju išlošia tie, kas statė ant „Don’t pass line”, o stačiusieji ant laimėjimo linijos pralošia.

Jei 7 ar 11 iškrinta pirmuoju metimu, laimi tai, kas pastatyta ant laimėjimo linijos, jei išmetama craps (2, 3 ar 12) – tai, kas pastatyta ant „Don’t pass line”

Žymeklis, vadinamas Puck (dvasia, velniūkštis), rodo lošimo eigą. Taip bet kuris lošėjas, naujai atėjęs prie stalo, tuoj pat gali pamatyti, koks lošimo etapas. Žymeklis rodo arba OFF, arba ON. Kai žymeklis guli „Don’t come” lauke ir rodo OFF, tai reiškia, kad kitas metimas yra pirmasis. Kai jau išmesti surinktini taškai, žymeklis apverčiamas – dabar jis rodo ON – ir padedamas į skaičiaus laikelį, kuris atitinka to metimo atraminių taškų skaičių.

Craps statymai

Craps lošėjas turi įvairių galimybių rinktis, kaip statyti, nes įvairūs atvejai jam nevienodai naudingi. Todėl tikslinga įvairias lažybas palyginti vienas su kitomis, atsižvelgiant į banko pranašumą. Naudingiausia statyti pass/don’t pass ir come/don’t come. Čia galima statyti papildomai, galimi vadinamieji odds statymai. Kai statoma ant odds, banko pranašumas mažesnis nei vienas procentas.

Pass (win) line

Ant pass (win) reikia statyti prieš pirmąjį metimą. Pastatytos sumos negalima atsiimti arba sumažinti išmetus atraminious taškus. Statymas ant pass line laimi, kai metant pirmąjį metimą iškrinta natural (7 ar 11 ) arba nustatytas akių skaičius. Tas pats statymas pralošia, kai metant pirmajį metimą iškrinta craps (2, 3 arba 12) arba kai metantysis neišridena nustatyto akių skaičiaus. Išlošiama suma yra paprastojo įnašo dydžio. Lošėjai deda savo žetonus paprasčiausiai ant linijos prieš save. Lošimo namų pranašumas lažybose – 1,41 procento.

Don’t pass ( don’t win) line

Tai priešingybė pass line, ir čia taip pat privalu statyti prieš pirmąjį metimą. Kai nustatomas surinktinų akių skaičius, įnašą galima atsiimti ar sumažinti. Statymas laimi, jei metant pirmąjį metimą iškrinta 2, 3, 12 (craps) arba lošėjui nepavyksta išridenti surinkrinų akių skaičiaus. Įnašas pralošiamas, jei metant pirmąjį metimą, iškrinta 7 ar 12 arba surinktinų akių skaičius.

Didindami banko pranašumą, dauguma kazino pašalina arba 2, arba 12.

Pašalintas skaičius nurodomas ant tablo „Don’t come” laukelyje. Žemiau pateiktame, parodytame pavyzdyje tai skaičius 2, pavaizduotas dviem kauliukų vienetais. 12 būtų pavaizduoti dviem kauliukais su šešetais. Pašalintasis skaičius yra neutralus – nei laimi , nei pralaimi. jei jis iškrinta, vadinamas push ar tie.

Craps lošimo kauliukai

Banko pranašumas lošiant don’t pass line priklauso nuo to, kiek pašalinta craps. Jei nepašalinta nė vieno, tai bus 1,4 procento, jei daugiau kaip vienas , tai jis siekia iki 4,38 procento.

Come ir don’t come

Čia statoma ne taip dažnai, nes daugelis lošėjų šių lažybų nesupranta. Tačiau jos leidžia lažintis ir jau metus. Lažinamasi panašiai kaip ir „Pass line” bei „Don’t pass line” atvejais, bet galima statyti kiekvienam metimui. Tada kiekvienam tokiam statymui atskirai kitas metimas yra pirmasis metimas.

Tokio statymo išlošimus ar pralošimus reglamentuoja tos pačios taisyklės, kaip ir „Pass line” bei „Don’t pass line” atvejais. Kai, pavyzdžiui, statoma ant come, kai trečiasis metimas ir iškrinta 6, tada laimi come statymas, jei ir vėl 6 iškrinta anksčiau negu 7 ar 11. Jei statoma ant come ar don’t come, krupjė statytą žetoną nustumia ant atitinkamo laukelio, turinčio reikiamą akių skaičių. Nustačius surinktinų taškų skaičių, statymo ant come negalima nei atsiimti, nei sumažinti, tuo tarpu tai, kas pastatyta ant don’t come, priešingai, atsiimti ar sumažinti leidžiama.

Odds

Odds – tai lažybos, kada galima papildomai statyti, jau išmetus surinktinų akių skaičių. Žinoma, prieš tai lošėjas turi būti jau statęs ant Pass/don’t arba ant Come/don’t come. Odds lažybos apsimoka, nes čia išlošimai apskaičiuojami pagal matematiškai pagrįstą tikimybę ir nereikia mokėti jokių mokesčių. Vis dėlto kazino paprastai išlošimo dydi čia sumažina iki paprastojo, dvigubo ar iki dviejų su puse iš pradžių sulažintojo dydžio.

Kuo didesnę sumą leidžiama statyti, lažinantis odds, tuo mažesnis lošimo namų pranašumas. Odds įnašas bet kurio metu galima atsiimti arba sumažinti.

Metant pirmąjį metimą, odds statymas ant come line yra OFF, bet lošėjas gali šūktelėdamas paskelbti ON. Statant odds ant „Don’t come line”, On bus metant pirmąjį metimą. Specialių laukelių statyti lošiant odds nėra. Lošėjas paprasčiausiai padeda papildomus žetonus už savo pirmesniojo statymo ant pass arba don’t pass.

Place

Place lažybose statoma atskirai tiesiog ant skaičių, kuriais nustatomi straminiai taškai – 4, 5, 6, 8, 9 ar 10. Place įnašai išlošia, kai atitinkamas (atraminis) skaičius išmetamas anksčiau negu iškrinta 7. Lošėjai paprasčiausisi pasako, kur jie stato, ir paduoda krupjė atitinkama skaičių žetonų, o šis juos padeda į vietą.

Place statymai yra OFF, kai metamas pirmasis metimas, jei lošėjas nepaskelbia, kad tai bus ON. Čia bet kada galima pakeisti statymus arba sušukti: OFF. Nėra jokių rinkliavų, bet išmokama mažiau negu matematinė tikimybė. Skaičiams 4 ir 10 banko pranašumas yra 6,67 procento, 6 ir 8 – 1.52 procento ir 5 bei 9 – keturi procentai.

Buy

Čia statoma kaip ir place atveju, tiktai, priedo, kai statoma, lošimo namams mokamas mokestis. Užtat laimėjimai apskaičiuojami tiksliai pagal matematinę tikimybę. Buy statymus galima bet kada pakeisti, o krupjė atitinkamai keičia rinkliavą. Jei buy statymas išlošia ir paliekamas toliau, imama dar penki procentai mokesčio. Buy įnašai automatiškai būna OFF, kai metamas pirmasis metimas,bet lošėjas gali šūktelėti : ON. Akims 4 ir 10 išmokama išlošimo kvota 2 su 1, akims 5 ir 9 – kvota 3 su 2, tuo tarpu kai 6 ir 8 – išmokama kvota 6 su 5.

Lay bets

Lošiant lay lažinamasi priešingai negu lošiant buy. Išmetus 7 anksčiau negu skaičių, ant kurio buvo pastatyta, išlošia tai, kas statyta, ir laimėjimas išmokamas pagal matematinę tikimybę. Pralošiama, jei skaičius iškrinta pirma negu 7. Penki procentai mokesčių apskaičiuojami pagal tą sumą, kurią gali laimėti lay statymas.Išlošimo kvotos 4 akimis ir 10 akių bus 1 su 2, 5 ir 9 akims – 2 su 3 ir 6 bei 8 akims – 5 su 6.

Big six and big eight

Lošiant big six lažinamasi, kad pirma iškris 6, o ne 7. Atitinkamai prie big eight statoma už tai, jog pirma iškris 8, o tik paskui 7. Išlošimai apmokami kaip paprastas šansas ir bet kuriuo metu. Big six ir big eight lošti neapsimoka, nes banko pranašumas yra labai didelis, jis siekia 9,09 procento. Didesnės sėkmės galima tikėtis statant ant 6 ar 8 lošiant place, kur kvota yra 7 su 6, o banko pranašumas (1,52 procento) gerokai mažesnis.

Field

Lošiant field, statoma tiksliai tik už vieną metimą. Išlošiama pagal paprastąjį šansą, kai iškrinta skaičius 3, 4, 9, 10 arba 11, o kai išridenama 5, 6, 7 arba 8, pralošiama. Už skaičius 2 ir 12 išmokama kvota 2 su 1. Kazino pirmenybė 5,5 procento.

Hardways

Lošiant hardways arba proposition, statoma ant skaičių 4, 6, 8 ir 10, lažinantis, jog iškris vienodas akių skaičius ant abiejų kauliukų. Taigi dviejų kauliukų dviakės bus hardway keturi, dvi triakės – hardway šeši, dvi keturakės – hardway aštuoni ir dvi penkakės – hardway dešimt. Statymas išlošia, kai išmetamas vienodas skaičius ant abiejų kauliukų (dvigubas skaičius), „the hard way”, pirma, nei iškrinta 7 arba tas skaičius išmetamas paprastu būdu, taigi kaip dviejų skirtingų taškų kombinacija. Taip pavyzdžiui, hardway šeši pralošia, jei iškrinta 2 ir 4. Lošiant hardway ir metant come out roll statymai būna OFF, bet lošėjas gali paskelbti ON. Statoma tablo viduryje. Čia nurodomos ir išlošimų kvotos.

Craps Bets

Čia lažinamasi už atskirus metimus (ridenimus), tai yra už tam tikrą išridentinų akių sumą. Statant už craps, išlošiama, jei išridenama 2, 3, arba 12. Kvota 7 su 1. Lošimo namų pranašumas 11 procentų. Craps bets dar žinomi kaip propositions lažybos.

Craps two

Laimima, kai išmetamos 2 akys (1 + 1). Išlošimo kvota 30 su 1, lošimo namų pranašumas 14 procentų.

Craps three

Išlošiama, kai išridenamos 3 akys (2 +1). Išlošimo kvota 15 su 1, lošimo namų pranašumas 11 procentų.

Craps twelve

Išlošiama, kai išridenama 12 (6+6). Išlošimo kvota 30 su 1, kazino pranašumas 14 procentų.

Any seven

Išlošiama, kai kitu metimu išridenama 7 (4+3, 5+2, 6+1). Kvota 4 su 1.

Eleven

Išlošiama, kai iškrinta 11 atyraminių akių (6+5). Išlošimo kvota 15 su 1. Lošimo namų pranašumas 11 procentų.

Horn

Horn lošėjui leidžiama statyti kombinuotai ant craps two, craps theree, craps twelve it eleven. tai keturi atskiri statymai ant 2, 3, 11 ir 12. Kvota 30 su 1, statant ant 2 bei 12, ir kvota 15 su 1, statant ant 3 bei11. Statoma keturis kartus, atskirai. Jei vienas iš keturių skaičių laimi, išlošimas išmokamas pagal atitinkama kvotą.tačiau kiti trys statymai prarandami.

Horn high

Horn high yra horn lažybos su papildomu skaičiumi. Atskirai statoma penkis kartus. Kvotos tos pačios kaip ir lošiant horn, bet jei laimi papildomas skaičius, laimėjimas padvigubinamas.

Kokių galima tikėtis atraminių akių

Yra 36 galimybės, kaip nukris abu kauliukai. 7 galima išridenti šešiais skirtingais būdais, tuo tarpu kai 11 – tik dviem. 2 ir 12 yra tik po vieną kombinaciją. Paprastai akis (4, 5, 6, 8, 9 ar 10) galima išridenti 24 kombinacijomis. Taigi lošėjas iš tikrųjų turi geras galimybes išmesti natural (7 ar 11) arba pirmuoju metimu – atraminius taškus.

Craps lošimo kauliukų galimos kombinacijos.

Craps laimėjimų kvotos

Lažybos Kvota

Pass line paprasta

Don’t pass line paprasta

Come paprasta

Don’t come paprasta

Odds statant ant Pass line ir Come

4 arba 10 2 su 1

5 arba 9 3 su 2

6 arba 8 6 su 5

Odds statant ant Don’t pass line ir Don’t come

4 arba 10 1 su 2

5 arba 9 2 su 3

6 arba 8 5 su 6

Place bets

4 arba 10 9 su 5

5 arba 9 7 su 5

6 arba 8 7 su 6

Buy bets

4 arba 10 2 su 1

5 arba 9 3 su 2

6 arba 8 6 su 5

Field

3, 4, 9, 10, 11 paprasta

2 arba 12 2 su 1

Hardways

4 arba 10 7 su 1

6 arba 8 9 su 1

Any seven 4 su 1

Any craps 7 su 1

Craps two 30 su 1

Craps three 15 su 1

Eleven 15 su 1

Craps twelve 30 su 1

Horn

3 arba 11 15 su 1

2 arba 12 30 su 1

Craps lošimo dalykiniai posakiai

Aces – 2 (pora vienetų).

Ace deuce – 3.

Active – statymai ON.

All the spots we got -12.

Atomic craps – 12.

Backline – don’t pass and don’t come.

Boxcars – 12.

Boxman – stalo vyresnysis.

Come aut roll – pirmasis metimas.

Craps – surinktinos akys 2, 3 ar 12.

Easy – surinktos akys, bet tai ne hardway, pavyzdžiui, 6 iš 4 ir 2.

Front line – pass ir come.

Hardways – kelių kauliukų vienodos akys.

Hopping – lažybos dėl vieno konkretaus metimo.

Inactive – statymai OFF.

Little Joe (from Kokomo) – 4.

Miss aut – surinktos akys, kurios pralaimi.

Natural – 7 arba 11, metant pirmąjį metimą (come out roll).

Ninety days – 9.

Ocean liner -9.

On the hop – lažybos dėl vieno konkretaus metimo.

Press – kelti įnašą.

Prop bets – crap bets ir hardways (proposition bets).

Push – lygiosios (įnašas nepralošiamas).

Rat’s eyes Snake eyes – 2.

Seven out – 7 iškart po pirmojo metimo.

Six five no jive – 11.

Shooter – lošėjas, metantis kauliukus.

Stickman – krupjė, aptarnaujantis kauliukus.

Square pair – keli ketvertai, metant kauliukus kartu.

Up pops the devil – 7.

Vigorish – mokestis, rinkliava.