RULETĖ – AMARIKIETIŠKA PRANCŪZŲ ANGLŲ

Rulete – lošimai, teikiantys didelius šancus išlošti. Azartiniai žaidimai grindžiami mechaniniais procesais ir todėl lošėjas jų negali kontruoliuoti. Kazino labiausiai paplitę ruletė ir lošimo automatai, nes juos mėgsta ir naujokas, ir patyres lošėjas.

Europos kazino turi per ilgą laiką susiklosčiusias lošimo rulete tradicijas. Amerikoje šis lošimas mažiau populiarus, beje, ir dėl nemažo kazino pranašumo prieš lošėją (variantas su dviem nuliais). Jei ne šis papildymas, galėtume sakyti, jog ruletė nesikeičia jau šimtmečius.

Lošimo automatai sudaro daugiau kaip 60 procentų Amerikos kazino apyvartos. Jie taip mėgstami todėl, kad jais lošti lengva, o ir mažai statantiems žada didelius laimėjimus. Dėl naujos naujos technologijos lošimai vis rafinuotesni.

 • AMERIKIETŠKA RULETĖ
 • PRANCŪZŲ RULETĖ
 • ANGLŲ RULETĖ

AMERIKIETIŠKA RULETĖ

Amerikietiška ruletė, variantas su dviem nuliais, kilusi iš prancūzų ruletės, turinčios tik vieną nulį. Kai kurie kazino amerikiečių versiją vertina labiau, nes ji pelningesnė – čia greičiau galima statyti ir vieną lošimą gali lošti tik septyni žmonės.

Amerikietiška ruletė lošiama prie didelio stalo, turinčio tik jam būdingą tablo. Viename stalo gale yra cilindras, kuris sukasi mediniame katile. Jame yra 38 skyrialiai, sunumeruoti nuo 0 iki 36 imtinai, taip pat vienas laukelis su dviem nuliais (00).

Ruletė
Amerikietiška Ruletė

Gretimi skaičiai cilindre surašyti vienas prieš kitą. Kiekvienam skaičiui priskiriama arba raudona, arba juoda spalva, o nuliai žali.

GERIASIUS KAZINO INTERNETE – sliūlo daug kazino žaidimų ir lošimo automatų kazino lošėjams.

RULETĖ – LOŠIMO TIKSLAS

Lošimo tikslas – iš ankstopasakyti skaičių, ant kurio nusileis rutulys, mestas į katilą. Jį meta krupjė. Rutulys turi aplink apriedėti mažiausiai tris kartus, kol įkrenta į vieną iš numeriais pažymėtų skyrelių. Krupjė meta dramblio kaulo rutulį prieš besisukanttį ruletės skritulį, kuris sukamas pakaitomis tai į kairę, tai į dešinę.

Iš anksto nuspėti išlošimo skaičių sunku dar ir todėl, kad krupjė rutulį gali sviesti įvairiu greičiu. Taip pat ir rato sukimosi greitis nuolat keičiamas. Prieš kiekvieną metimą krupjė gali greiti padidinti ar sumažinti. Rombo formos kliūtys žemutinėje katilo dalyje kreipia rutulį žemyn, kol jis pagaliau nukrinta ant vieno kurio nors skaičiaus. Krupje nuolat keičiami, nes kiekvienas iš jų turi savo ritmą.

Kiekvienas ruletės stalas turi savus žetonus, jų vertė tuo metu yra mažiausia to stalo statoma suma. Lošėjai gali nustatyti taip pat ir didesnę žetonų vertę, paprasčiausiai to pareikalavę iš krupje. Atskira markiruote šis pažymi pageidaujamą žetonų vertę, kuri gali siekti to stalo limitą.

Nors ir leidžiama lošti su piniginės vertės žetonais, patartina statyti stalo žetonus (taip pat vadinamus spalvotaisiais). Kai lošėjas stato piniginės vertės žetonus, krupje, priklausomai nuo žetonų vertės, paskelbia, pavyzdžiui, „reds on” ar „blacks on „, kad vėliau statantieji žinotų, jog jie tos spalvos žetonų statyti daugiau negali.

Krupje vadovauja lošimui, kiekvieno jo etapo pradžioje ištardamas tam tikrus posakius. Kad būtų tikri dėl lošimo korektiškumo, lošėjai turėtu atidžiai jo klausytis. Jei kuris nors lošėjas netyčia pastumia kito statytus žetonus, krupjė tą statymą pataiso ir paskelbia, kokia spalva į kokią poziciją buvo pastumta. Apskritai, kitų lošėjų žetonų liesti nedera.

Kiekvienas kazino turi nemažai ištikimų ruletės sistemos tyrinėtojų, kurie ištisas valandas sėdi prie ruletės stalo, užsirašinėja iškritusių skaičių sekas ir jas analizuoja, tikėdamiesi rasti laimėjimų formulę. Kazino tai darančius aprūpina netgi popieriumi ir rašikliais, žinodami, jog įvairiausios priemonės šį užmojį daro praktiškai neįgyvendinamą.

STATYMAI

Didžiausias išlošimas tenka laimingajam skaičiui, esant didžiausiai rizikai(1 su 37). Mažiausią riziką ir mažiausią laimėjimų kvotą turi paprastieji šansai: raudona arba juoda, lyginis arba nelyginis skaičius, mažas arba didelis skaičius. Statant už kurį nors skaičių, žetonas dedamas laukelyje tiesiai ant jo. Statant už du gretimus skaičius, dedama ant linijos tarp abiejų laukelių. Statant už raudoną ar juodą spalvą, didelį ar mažą, lyginį ar nelyginį skaičių, dedama ant atitinkamo tablo laukelio.

Tablo būna kairieji ir dešinieji, o tai gali sukelti šiokią tokią sumaištį. Dešiniojo tablo pirmoji skiltis – nuo krupje esančioji toliausiai, kairiojo – esančioji arčiausiai.

IŠMOKĖJIMŲ KVOTOS

STRAIGHT UP/PLEIN/VIENAS SKAIČIUS

Statoma ant vieno iš 38 skaičių, iš jų ir ant 0 bei 00. Žetonas dedamas tiesiai ant pageidaujamo skaičiaus ir neturi liesti jokios šalia esančios linijos. Laimi tik tas skaičius; kvota – 35 su 1.

SPLIT / CHEVALD / DU GRETIMI SKAIČIAI

Statoma ant dviejų gretimų tablo skaičių.Žetonas dedamas tarp jų, ant vidurio linijos.kiekvienas iš skaičių išlošia; kvota – 17 su 1.

STREET / TRAVERSALE PLEIN / TRYS GRETIMI SKAIČIAI

Statoma už tris gretimus skaičius, esančius skersai tablo, žetonas dedamas ant dvigubos linijos, šone.kiekvienas iš trijų skaičių išlošia; kvota – 11 su 1.

CORNER / CARRE / KETURI KVADRATO SKAIČIAI

Statoma už keturis gretimus tablo skaičius. Žetonas dedamas ant taško, kur susikerta linijos, esančios tarp skaičių; kvota 8 su 1.

FIRST FOUR / CARRE / PIRMAS KETVERTAS

Statoma už skaičius 0, 1, 2 ir 3. Dedama ant tablo kampo, kur susiduria 0 ir 1, kiekvienas iš keturių skaičių išlošia; kvota 8 su 1.

FIRST FIVE / PIRMASIS PENKETAS

Ant stalo su dvigubu nuliu statoma už 0, 00, 1, 2 ir 3, dedama toje vietoje, kur susiduria 0, 00 ir 2. kiekvienas iš tų skaičių išlošia; kvota – 6 su 1,

DOUBLE STREET / TRANSVERSALE SIMPLE / VIENA SKERSINĖ LINIJA SU TRIMIS SKAIČIAIS

Statoma už šešis gretimus skaičius skersai tablo, žetonas dedamas ant dvigubos linijos, kur vidurinė linija tarp tų šešių skaičių susikerta su ja. Kiekvienas iš tų skaičių išlošia; kvota – 5 su 1.

QUATRO / DEVYNI VIENAS PO KITO EINANTYS SKAIČIAI

Kai kuriose tablo numatyta, kad galima statyti už vieną iš skaičių ketvirčių. Pirmas ketvirtis – tai skaičiai 1-9, antras 10-18, trečiasis 19-27 ir ketvirtasis 28-36. Statoma ant atitinkamų laukelių; kvota -3 su 1. Pralošiama jei iškrinta 0.

IŠORINIAI STATYMAI

COLUMS / STULPELIS

Statoma už dvylikos skaičių grupę, esančią viename stulpelyje išilgai tablo. Statoma ant laukelio to stulpelio apačioje. kiekvienas to stulpelio skaičius išlošia ; kvota – 2 su 1.Pralošiama jei iškrinta 0,

DOZEN / TUZINAS

Statoma už dvylika vienas po kito einančių skaičių.Pirmasis tuzinas yra 1 -12, vidurinysis 13 – 24 ir toliau – paskutinysis tuzinas. Kiekvienas tuzino skaičius laimi; kvota – 2 su 1.

PAPRASTIEJI ŠANSAI

Outside bets vadinami statymai už atskiras skaičių savybes, sakysime, laimės raudonas ar juodas skaičius, lyginis ar nelyginis, mažas ar didelis. Žetonai dedami į laukelius su atitinkamų savybių simboliais ir išlošia, kai iškrinta skaičius su tomis savybėmis. Kvota paprasta 1 su 1. Kai iškrinta 0 ar 00, lošėjai pralošia pusę savo statytos sumos.

LOŠIMO EIGA

Norinčiam lošti prie kurio nors ruletės stalo lošėjui reikalingi stalo žetonai. Jų galima įsigyti už grinuosius pinigus, piniginės vertės žetonus, o kai kuriose kazino ir už čekius. Nors galima statyti grynuosius pinigus ar piniginės vertės žetonus, visada patartina to take a colour, tai yra vartoti stalo žetonus, kad Jūsų statymo nesumaišytų su kitų žmonių įnašais.

Stalo žetonų vertė nurodoma prie stalo. Vieną jų rinkinį (set) sudaro 200 žetonų kruvelėmis po 20 vienetų. Rodydamas, jog kruvelėje yra 20 žetonų, krupje juos padalija į keturias krūveles po penkis. Vėliau vienos tokios krūvelės žetonus jis išskleidžia atskirai po vieną. Krupje žetonus per stalą pastumia specialiu grėbliuku, vadinamu rateau, taip, kad jie atsidurtu prieš Jus.

RULETĖ -ŽETONU PIRKIMAS

Kai jūs prieisite prie kurio nors stalo, tikriausiai ten jau bus lošiama. Pirkti žetonus geriausias momentas, kai krupje paskelbia: „faites vos jeux” („Prašome statyti”). padėkite pinigus ar piniginės vertės žetonus prieš save ant stalo ir pasakykite: „spalvotųjų” (colour). Jei norite įsigyti čekį, pasakykite krupje (tik ne Lietuvoje). Norėdami įsigyti spalvotųjų, niekada nedėkite pinigų ar piniginės vertės žetonų ant tablo, nes bus suprasta, kad statote įnašą.Krupje paims Jūsų pinigus ir paduos atitinkamos vertės stalo žetonų. jeigu labiau vertinate kurią nors spalvą, galite pareikalauti, kolei tos spalvos neturi kitas lošėjas.dabar galite statyti ir jūs.

ŽETONŲ STATYMAS

Savo žetonus statykite rūpestingai. Tarkime, Jūs norite lošti straight up / plein, bet jei žetonas paliečia vieną iš linijų, tai gali būti palaikyta split / cheval. Jeigu norite lošti su skaičiumi, ant kurio jau pastatė kitas lošėjas, paprasčiausiai padėkite savo žetoną ant jo žetono. Jei kitas pastatė netiksliai, o Jūs norėtumėte lošti su šiuo skaičiumi, kreipkitės į krupjė, kuris pasiaiškins su anuo lošėju dėl to statymo.

Jei lošėjų daug, gali būti sunku įžiūrėti skaičius, nes tablo (stalas) visas padengtas žetonais. Jeigu gerai nežinote, kur yra skaičius, ant kurio norite statyti, paprašykite krupjė tai padaryti už Jus. Paprasčiausiai padėkite savo žetonus ant stalo ir pasakykite aiškiai ir garsiai, kur jis turi būti padėtas. Krupje pakartos Jūsų pageidavimą ir padės už jus.

KAMUOLIUKO METIMAS

Lošėjams baigus statyti įnašus, krupjė meta. Jis pasuka ratą nuo to skaičiaus, kuris iškrito paskutinis (ant kurio paskutinį kartą nukrito rutulys). Pirmasis dienos metimas atliekamas priklausomai nuo datos, pavyzdžiui, liepos 6 dieną -nuo šešių ,arba priklausomai nuo kazino tiesiog nuo 0, nepaisant datos. Kai prie stalo daugiau lošėjų, krupje mes ilgą metimą, kai mažiau – trumpesnį. Lošėjams leidžiama reikalauti ilgo ar trumpo metimo – kai tokio metimo pageidauja keletas lošėjų, tai jis dažniausiai siejamas su didžiausia statymo suma. Kai kuriose kazino metama pakaitomis pagal ir prieš laikrodžio rodyklę, kad būtų kuo mažesnė tikimybė rutuliui sustoti toje pačioje rato padaloje.

Kai kada, kai rutulys neapsisuka tris kartus aplink katilą arba kai krupje padaro kokią nors kitą klaidą, paskelbiama no-spin. Krupjė mėgins rutulį sugauti, bet jei šis nukris ant kurio nors skaičiaus, tai nebus įskaitoma, o metimas kartojamas.

Prieš pat rutuliui nukrintant į ratą, krupje paskelbia : „Rien ne va plus” („Ačiū, statymai baigti”). Pastačius įnašus po šių žodžių, gali būti neįskaitoma. Pasitaiko lošėjų, statančių iki pat nukrintant rutuliui, bet patartina statyti laiku.

Kai tik rutulys nukrinta, krupje paskelbia skaičių, kuris išlošė, taip pat jo spalvą ir ar jis lyginis ar nelyginis. Ant žetonų, esančių ant laimėjusio skaičiaus, uždedamas žymeklis, vadinamas win marker (doly). Visi neišlošę statymai pašalinami. Pasitaiko, kad neapsižiūrėjus pašalinami ir išlošusieji. Jei taip atsitinka, pasakykite krupjė, kuris pakviestu inspektorių. Kadangi lošimai įrašinėjami, tai tokie nesusipratimai greitai išaiškinami.

LAIMĖJIMŲ IŠMOKĖJIMAS

Laimėjimai išmokami nustatyta tvarka, pradedant stulpeliu, paprastaisiais šansais ir tuzinu, o tada – statymų už atskirus skaičius. Gali išlošti keli vieno lošėjo įnašai (statymai), tada laimėjimai išmokami kartu.

Krupje paskelbia, kiek kiekvienos spalvos žetonų išlošė, ir paruošia išmokas. Jis įvertina, kiek lošėjui spalvotųjų žetonų reikės kitam lošimui, likusią dalį išmokapiniginės vertės žetonais. Žinoma, lošėjas taip pat gali spręsti, kaip turi būti išmokamas jo laimėjimas.

Jeigu reikia daugiau spalvotųjų ar piniginės vertės žetonų, pasakykite krupjė. Tikrinkite, kaip išlošimai išmokami, nes gali pasitaikyti klaidų. Protestus reikėtu reikšti inspektoriui.

Kai iškrinta nulis, visi statymai, kur buvo nulis, išmokami kaip paprastai, bet paprastųjų šansų pusė prarandama ir ją paima krupje.

Išmokėjus visas tas sumas, krupje nuima nuo tablo žymeklį ir paskelbia naują lošimą. Visi išlošę žetonai paliekami ant stalo. Jeigu nenorite lošti statydami ant to paties skaičiaus, žetoną nusiimkite patys.

PRANCŪZŲ RULETĖ

Prancūzų ruletė, amerikiečių ruletės pirmtakė, lošiama visuose Europos kazino. Iš principo tai tas pats lošimas, tik vartojami prancūziški posakiai ir kitokia pati ruletė. Be to, lošiama ramiau.

Prancūzų ruletės stalas beveik dvigubai didesnis nei amerikiečių. Kitoks tablo, rato skaičiai išdėstiti atsitiktine seka ir yra tik vienas nulis. Kiekvienas stalas turi du krupjė ruletei sukti ir vieną vyresnįjį krupje (chef de table), kurie sėdi aplink katilą. Krupjeė grėbliuku stumdo žetonus ant tablo. Lošėjai sėdėdami mėčioja žetonus link tos vietos, kur jie nori statyti, krupje juos tvarkingai sustato į vietą.

Lošimas vedamas prancūzų kalba, bet norint jį sekti, reikia mokėti tik ne daug sąvokų

ruletė
Ruletė

SPECIALIEJI STATYMAI

a) VOISINS (neighbour bet)/ GRETIMI RATO SKAIČIAI

Statoma ant penkių gretimų rato skaičių, Statantant cinq et les voisins ( penkių ir jo kaimynų ), dedama ant 5 ir kiekvienu atskiru atveju ant dviejų gretimų rato skaičių ( taigi plein, pilnas skaičius, bus: ant 23, 10, 5, 24, ir 16). Ant tų skaičių pastato krupjė. Paprasčiausiai jam paduokite penkis žetonus ir pasakykite, kur norite statyti.

Ruletė
Ruletė -Trekas

b) TIERS DU CYLINDRE / TREČDALIS RATO

Šešių žetonų įnašas, kurį sudaro chevaux / splits su skaičiais 5/8, 10/1, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36. Taip statant uždengiamas beveik trečdalis rato nuo 33 iki 27. Jei laimi vienas iš tų skaičių, tai išlošiama septyniolika žetonų, o penki pralošiami.

Ruletė
Ruletė 5/8 serija Tiers

d) VOISINS DU ZERO / GRETIMI NULIO SKAIČIAI

Devynių žetonų įnašas, kuris uždengia sekciją aplink nulį. Statoma ant 0/2/3 (du žetonai). Chevaux / splits ant skaičių 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35 ir carre 25/26/28/29 (du žetonai). Kaiiškrinta vienas iš šių skaičių: 0,2,3,25,26,28 arba 29, tai šešiolika žetonų išlošiami ir 8 pralošiami. Jei iškrinta vienas iš kitų skaičių, tai išlošiama septyniolika žetonų, o aštuoni pralošiami.

Ruletė
Ruletė Serija 0/2/3 Voisins

C) LES ORPHELINS „NAŠLAIČIAI”

„Našlaičiai” yra tos sekcijos, kurių nepadengia nei didžiosios, nei mažosios serijos. Statomi penki žetonai, pilnas skaičius 1 ir Chevoux / splits 6/9, 14/17, 17/20, ir 31/34. Jei iškrinta 1, išlošiami 35 žetonai ir 4 pralošiami. Jei laimi 17 skaičius, išlošiami trisdešimt keturi ir trys pralošiami, jei iškrinta 6, 9, 14, 20, 31 arba 34, išlošiama septyniolika žetonų ir keturi pralošiami.

Kazino Ruletė
Ruletė Orphelins ‘Našlaičiai” serija

e) „0 SPIEL” „0 – ŽAIDIMAS” („0 – SEKTORIUS)

„0 spiel” trumpasis nulinis sektorius. Keturių žetonų įnašas, kruris uždengia trumpa sekciją aplink nulį. Pilnas skaičius 26 ir Chevoux / splits 0/3, 12/15, 32/35. Jei iškrinta 26, išlošiami 35 žetonai ir 3 pralošiami. jei iškrinta 0, 3, 12, 15, 32, arba 35, išlošiama septyniolika žetonų ir trys pralošiami.

Amerikietiška Ruletė
Ruletė 0 – Spiel

ANGLŲ RULETĖ

Tai prancūzų ir amerikiečių rulečių derinys. Sumaišties kelia tai, kad britai šį lošimą vadina „amerikiečių rulete”. Jis lošiamas visų pirma britų ir kai kuriose Europos kazino su amerikiečių ruletės tablo ir prancūzų ratu, turinčiu tik vieną nulį. Lošiama amerikiečių ruletės stiliumi, bet su daugeliu prancūzų ruletės elementų, pavyzdžiui, vartojami prancūziški posakiai ir daromi specialieji statymai : voisins, tiers, orphelins ir spiel.

„TREKAS”

Kai kurie anglų ruletės stalai turi ant tablo „treka”.ten pavaizduota gretimų skaičių padėtis katile. Todėl paprasčiau statyti ant gretimų numerių (voisins), nededant žetonų atskirai ant tablo. Neighbours bets ant „treko” deda krupjė. Paprasčiausiai jam paduokite penkis žetonus ir pasakykite, kur norite statyti. Jei lošiama „penki ir kaimynai „, krupje padeda žetonus ant ovalo skaičiaus 5. Metamas rutulys ir kaip paprastai pastatomas žymeklis. prieš nuimant viską nuo stalo, krupjė parodo į laimėjusį ovalo skaičių ir pasako arba „neighbours win: arba ” neighbours lose”. Jei ant ovalo išlošė statymas, vienas žetonas nuo jo padedamas ant laimėjusio skaičiaus, esančio ant tablo, ir laimėjimas išmokamas kaip paprastai.

DALYKINIAI POSAKIAI
 • Care- keturi kvadrato skaičiai.
 • Cheval – du gretimai esantys skaičiai.
 • D – trečiasis / paskutinysis tuzinas.
 • En plein – pilnas skaičius.
 • Faites von jeux – „Prašome statyti”
 • Impair/Pair – nelyginis/lyginis.
 • M – antrasis/vidurinysis tuzinas
 • Manque – žemas.
 • P – pirmasis tuzinas
 • Passe – aukštas.
 • Quatro – statoma ant devynių vienas po kito einančių skaičių grupės.
 • Rien ne va plus – toliau nestatoma, baigiama statyti įnašus („Ačiū statymai baigti”).
 • Sixainne – dvi skersinės eilės po tris skaičius.
 • transversale simple – viena skersinė linija su trimis skaičiais.
 • table chips / colour chips – specialūs žetonai, galiojantys tik prie atskiro stalo.
 • voisins – kaimyniniai numeriai.
 • Win marker – žymeklis – laimėjusiam skaičiui pažymėti.