Pokerio rūšys – Five Card Draw – kortų žaidimai

Pokerio rūšys yra labai panašios ,nes kombinacijos ir jų vertės yra tokios pačios pagal jų vertę ir rangą. Čia aprašysiu ir aptarsiu šešias populiarias pokerio rūšis. Žaidimo principai šių azartiniu kortų lošimų yra gana panašūs su kai kuriais skirtumai.Ir vis gi pokeris yra pokeris. Čia galite rasti įvairių kortų lošių ,bei pokerio žaidimus : Geriausi kazino internete.

Pokerio rūšys: Five – Card Draw

Šį pokerio rūšis lošiama taip: Kiekvienas lošėjas gauna penkias užverstas kortas. Kai visos kortos išdalytos, paima savo imtį (kortų rinkinį) į rankas. Po pirmojoįnašų rato lošėjai gali keisti rankoje turimas kortas į kortas iš kortų malkos. pirma rankoje turimas reikia atidėti į šalį, tik paskui paimti kitas.

Apskritai reikėtų iš lošimo pasitraukti, jei per pirmąjį dalijimą negauni nieko gera, net ir vienodų kortų poros. Mažiausios vertės korta, su kuria dar galima lošti – tai rinkinys su dviem šešakėm.

Skaičius kortų, kurias lošėjas keičia, yra rankoje turimų kortų rodiklis. Gavęs tik vieną porą, lošėjas gali pagerinti savo kortas pakeisdamas iki trijų. Žinoma, keisdamas tris kortas, jis parodo, kad tikriausiai turi porą. Keisdamas tik dvi kortas, kelia įtarimą, jog galbūt kaip tik jau turi trejukę, tris vienodos vertės kortas. Ta trečioji korta, kurios jis nekeičia, vadinama kicer ir paprastai šalia poros yra didžiausios vertės.

Šios iliustracijos rodo, kaip vyksta lošimas su užverstomis kortomis, bet komentaruose minima, kokios imčių kortos. Lošiama pagal laikrodžio rodyklę ir pradedama nuo lošėjo A, esančio „ dvylikos valandų“ pozicijoje.

Pokerio rūšys –Five –card draw žaidimo eiga:

Five – card draw

1.Pradedant lošti kiekvienas lošėjas stato vienodo dydžio įnašą.(„The pot is seeded“)

pokerio rūšys
Five – card draw

2.Kiekvienas lošėjas gauna po penkias kortas.

Lošėjas A turi : 3 10♦ 4♠ 8♠ 5♣

Lošėjas B turi : 9♥ 9♣ 10♥ K♦ 2♠

Lošėjas C turi : 4♥ 5♥ 6♣ 10♠ K♣

Lošėjas D turi : D♠ D♦ 3♠ 4♦ T♣

pokerio rūšys
Five – card draw

3. Lošėjo A imtis bloga. Galimybė, kad keisdamas tris kortas jis gaus porą, tokia maža, jog tenka lošimą palikti.Savo įnašą į puodą šis žmogus praranda.

pokerio rūšys
Five – card draw

4. Lošėjas B turi didelės vertės porą, su kuria verta lošti, turi trečiąją kortą, kurios nekeičia (kicker), ir ima dvi naujas kortas. Taip elgdamasis laiko nežinioje kitus lošėjus – šiems neaišku ar jis turi porą, ar trejukę, ar blefuoja.

Lošėjas B gauna : D♣ 2♦

Lošėjas B dabar turi : 9♥ 9♣ K♦ D♣ 2♦

pokerio rūšys
Five – card draw

5. Lošėjas C neturi nieko gera, tik šansą surinkti straight flush, paprastą flush ar paprasta straight. Lošėjas C ima dvi naujas kortas. lošėjas D turi dvi damas (didelės vertės) ir nusprendžia imti dvi kitas kortas, o vieną kortą pasilaikyti kaip trečiąją, nekeičiamą (kicker).

Lošėjas C gauna : 6♠ 7♥

Lošėjas D gauna : 8♥ 7♣

Lošėjas C dabar turi : 4♥ 5♥ 6♣ 6♠ 7♥

Lošėjas D dabar turi : D♦ D♠ 8♥ 7♣ T♣

pokerio rūšys
Five – card draw

6. Lošėjo B imties naujos kortos nepagerino, bet jis ir toliau lošia.

Lošėjas C teturitik vieną nedidelės vertės porą ir iš lošimo pasitraukia.

Lošėjas D savo padėties taip pat nepagerino, bet ir jis lieka lošti toliau.

Five – card draw

Pokerije laimi ne tik su geriausia korta, bet ir su prastesne …

7. Dabar prasideda nervų karas tarp lošėjų B ir D. Jie stato toliau. Lošėjas B pasitiki savo korta ir kelia indėlį.

Five – card draw

8.Puodas lošiant toliau vis pilnėja.

Five – card draw

9. Lošėjas B pakankamai pasitiki savo korta ir vis didina indėlį.

Lošėjas D iš pradžių nusprendžia neatsilikti, bet vėliau nervai neišlaiko ir jis pasitraukia.

Five – card draw

10. Lošėjas B nugali ir jam atitenka puodas.

Kadangi lošėjas D iš lošimo pasitraukė, lošėjas B privalo neatidengti savo kortų.

Iš tikrųjų lošėjo D kortos buvo geresnės negu lošėjo B imtis, bet lošėjui B pavyko priversti lošėją D pasiduoti.